Buget

Conform R.O.F. al Teatrului Masca, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 82/14.02.2020:

Art. 1: TEATRUL „MASCA”, teatru de gest, pantomimă si expresie corporală, este o instituţie publică de cultură de interes local al Municipiului Bucureşti, persoană juridică de drept public, finanţată de la bugetul local al Municipiului Bucuresti şi din venituri proprii şi se subordonează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5: TEATRUL „MASCA” realizează venituri proprii programate din încasările provenite din vânzarea biletelor de spectacol şi a caietelor program, din închirierea temporară a unor spaţii, din donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice sau juridice, din valorificări de bunuri (obiecte de inventar şi mijloace fixe) care au fost scoase din funcţiune, din editarea și vânzarea de publicații specifice, pe orice tip de suport, ca şi din onorariile şi comisioanele provenite din participări la festivaluri, schimburi culturale şi parteneriate cu alte instituţii de gen, după caz, cu respectarea dispoziţiilor legale de speţă.

Buget 2023 – Rectificare HCGMB 193/29.06.2023

Buget 2023 – Rectificare HCGMB 148/29.05.2023

Buget 2023 – HCGMB 37/03.02.2023

********************

Buget rectificat 2022

Buget 2022

********************

Bilant 2021

Buget rectificat 2021

Buget 2021

********************

Bilant 2020

Buget rectificat 2020

Buget 2020

********************

Bilant 2019

Buget 2019

********************

Bilant 2018

Buget 2018

Buget 2018 – opendoc

********************

Bilant 2017

Buget 2017

Buget 2017 – opendoc

********************

Bilant 2016

Buget 2016

********************

Bilant 2015

Buget 2015

Parteneri si colaboratori:

Politica de cookie | Politica de confidentialitate