Buget

Conform R.O.F. al Teatrului Masca, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 82/14.02.2020:

Art. 1: TEATRUL „MASCA”, teatru de gest, pantomimă si expresie corporală, este o instituţie publică de cultură de interes local al Municipiului Bucureşti, persoană juridică de drept public, finanţată de la bugetul local al Municipiului Bucuresti şi din venituri proprii şi se subordonează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5: TEATRUL „MASCA” realizează venituri proprii programate din încasările provenite din vânzarea biletelor de spectacol şi a caietelor program, din închirierea temporară a unor spaţii, din donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice sau juridice, din valorificări de bunuri (obiecte de inventar şi mijloace fixe) care au fost scoase din funcţiune, din editarea și vânzarea de publicații specifice, pe orice tip de suport, ca şi din onorariile şi comisioanele provenite din participări la festivaluri, schimburi culturale şi parteneriate cu alte instituţii de gen, după caz, cu respectarea dispoziţiilor legale de speţă.

Bilant 31.03.2024

Buget 2024 – H.C.G.M.B 95/22.03.2024

_____________________________________________

Bilant 2023

Buget 2023 – Rectificare HCGMB 193/29.06.2023

Buget 2023 – Rectificare HCGMB 148/29.05.2023

Buget 2023 – HCGMB 37/03.02.2023

_____________________________________________

Bilant 2022

Buget 2022 – Rectificare HCGMB 697/21.12.2022

Buget 2022 – HCGMB 151/2002

_____________________________________________

Bilant 2021

Buget 2021 – Rectificare HCGMB 226/29.06.2021

Buget 2021 – HCGMB 121/2021