Mecanismul de raportare încălcărilor legii

În sensul Legii nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public, avertizorul în interes public este o persoană fizică, care efectuează o raportare sau divulgă public informaţii referitoare la încălcări ale legii, obţinute în context profesional.

Persoanele care efectuează raportări privind încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul Teatrului Masca, au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

a. în scris, pe suport de hărtie, către Registratură. Raportul se introduce într-un plic sigilat cu menţiunea „Raportare privind încălcări ale legii”. Acesta nu va fi deschis și se va înregistra prin aplicare pe plic a numărului de înregistrare, urmând a fi direcționat către responsabilul cu urmărirea parcursului raportării.

b. în format electronic, la adresa avertizare@masca.ro; adresa de e-mail va fi gestionată de către responsabilul cu urmărirea parcursului raportării.

c. prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public. În această situație se va întocmi un proces-verbal de consemnare. Avertizorul în interes public are posibilitatea de a verifica, de a rectifica şi de a-şi exprima acordul cu privire la Procesul-verbal de consemnare a raportării, prin semnarea acestuia. În cazul în care avertizorul în interes public nu îşi exprimă consimţământul pentru transcrierea raportării, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie sau în format electronic.

Teatrul Masca asigură, în orice moment, accesul la cel puțin un mijloc de raportare.

Avertizorii de integritate au posibilitatea de a alege să utilizeze canale interne și externe, cu condiția utilizării mai întâi a celor interne conform Directivei (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii.