GDPR

Pentru informatii privind protectia datelor cu caracter personal se va utiliza adresa de e-mail DPO@masca.ro sau se poate transmite o cerere in acest sens la adresa institutiei B-dul Uverturii nr.14 sector 6 , Bucuresti – in atentia responsabilului cu protectia datelor

Politica GDPR – Teatrul Masca

Parteneri si colaboratori:

Politica de cookie | Politica de confidentialitate