Solicitarea informațiilor de interes public

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor publice: Ștefan Livadaru (Director adjunct)

Email: stefan AT masca.ro

Tel: 021.430.50.69

Puteți solicita informații completând formularul de mai jos și trimițându-l :

 • prin e-mail adresa: stefan@masca.ro
 • prin poștă, la adresa: Teatrul Masca – Bd. Uverturii 14, sector 6, București
 • prin fax la nr. 021.430.51.56

Descarcă Formular solicitare informații in baza Legii 544


Trimite solicitarea online completând formularul de mai jos:

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente sau informații privind:

Doresc ca informațiile/documentele solicitate să îmi fie furnizate în:
Format editabil DANU
la adresa de e-mail:
Format tipărit DANU
la adresa:

Numele și prenumele (obligatoriu)

Adresa de e-mail (obligatoriu)

Profesia (opțional)

Telefon (opțional)

Alte informații (opțional)

 • Rapoarte de aplicare a Legii 544/2001;
 • Buletin informativ;
 • Bugetul care cuprinde toate sursele financiare ale instituției;
 • Execuții bugetare;
 • Situația drepturilor salariale;
 • Bilanțuri contabile;
 • Program anual de achiziții publice;
 • Centralizator achiziții publice – Contracte de achiziții cu valoare mai mare de 5000 EUR;
 • Declarații de avere și interese;
 • Rapoarte anuale de activitate
 • Comunicate de presă, buletine informative, anunțuri privind activitățile instituției;

Parteneri si colaboratori:

Politica de cookie | Politica de confidentialitate