Solicitarea informațiilor de interes public

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor publice: Ștefan Livadaru (Director adjunct)

Email: stefan AT masca.ro

Tel: 021.430.50.69

Puteți solicita informații completând formularul de mai jos și trimițându-l :

  • prin e-mail adresa: stefan@masca.ro
  • prin poștă, la adresa: Teatrul Masca – Bd. Uverturii 14, sector 6, București
  • prin fax la nr. 021.430.51.56

Descarcă Formular solicitare informații in baza Legii 544


Trimite solicitarea online completând formularul de mai jos:– rapoarte de aplicare a Legii 544/2001;
– buletin informativ;
– bugetul care cuprinde toate sursele financiare ale instituției;
– execuția bugetară;
– situația drepturilor salariale;
– bilanțuri contabile semestriale;
– program anual de achiziții publice;
– centralizator achiziții publice;
– contracte de achiziții cu valoare mai mare de 5000 EUR;
– declarații de avere și interese

– Comunicate de presă, buletine informative, anunțuri privind activitățile instituției;

Parteneri si colaboratori:

Un proiect dezvoltat de
Superior Media