Legislație

Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea Teatrului Masca (pot fi vizualizate pe portalul http://legislatie.just.ro/:

 • O.G. nr. 21/2007 aprobată şi modificată cu Legea nr. 353/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;
 • H.G. nr. 763/2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante şi Regulamentul privind evaluarea performanţelor profesionale individuale, promovarea şi avansarea personalului;
 • O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public aprobată cu Legea nr. 269/2009;
 • H.G. nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional;
 • O.G. nr. 9/1996 modificată privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură;
 • Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 • Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, modificată;
 • Legea nr. 287/2009 republicată – Codul Civil;
 • Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, modificată;
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată;
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, modificată;
 • Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată;
 • Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicat;
 • Legea nr. 49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii şi asigurărilor sociale;
 • Legea nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

Parteneri si colaboratori:

Un proiect dezvoltat de
Superior Media