GDPR

Pentru informații privind protecția datelor cu caracter personal se va utiliza adresa de e-mail DPO@masca.ro sau se poate transmite o cerere în acest sens la adresa instituției B-dul Uverturii nr.14 sector 6 , București – în atenția responsabilului cu protecția datelor.

Politica GDPR – Teatrul Masca