NUCA: Concept

NUCA

O Convenţie a Profesioniştilor din Arta Scenei

nuca

NUCA – este un fruct cu coaja tare, nu se sparge uşor,
are miezul dulce şi e formată din părţi simetrice perfect potrivite

 

Noi, cei prezenţi la această convenţie, decidem să stabilim o asociere liberă cu profesionişti din arta scenei, în vederea identificării unor strategii de colaborare şi a desfăşurarii în parteneriat a unor activităţi şi proiecte comune. Din această convenţie fac parte şi pot adera la ea companii de teatru, festivaluri de teatru şi profesionişti individuali în arta scenei şi în artele vizuale – actori, regizori, scenografi, critici şi compozitori.

Valorile promovate de această convenţie sunt creativitatea, inovarea, motivarea,  a şti să asculţi şi a şti să împarţi cunoaştere si experienţă.

Misiunea acestei convenţii este să faciliteze schimburile culturale internaţionale şi să promoveze valorile reale culturale în respectul criteriilor de calitate şi  profesionalism.

Viziunea eacestei convenţii este să devină un vector puternic de promovare şi educare a percepţiei actului artistic aducând împreună ceeace au în comun şi ceeace diferă în diferite culturi ale lumii.

Convenţia NUCA se  bazează pe următoarele principii:
1. promovarea creativităţii şi a valorilor culturale reale contemporane şi patrimoniale;
2. respingerea compromisului în artă;
3. susţinerea multiculturalităţii şi toleranţei;
4. încurajarea participării tinerilor la actul artistic;
5. influenţarea prin artă a ridicării calităţii vieţii în zone defavorizate urbane sau rurale;
6. respectul independenţei deciziilor şi al interesului reciproc.

Scopul convenţiei NUCA este crearea şi dezvoltarea unei reţele de colaborare culturală între parteneri,  care să  urmărească
1. creşterea rolului teatrelor şi festivalurilor partenere în luarea deciziilor din politicile culturale naţionale şi europene;
2. creşterea gradului de cunoaştere şi încredere reciprocă între parteneri şi cultivarea prieteniei dintre oamenii de teatru;
3. îmbunătăţirea  accesului în parteneriat la finanţările activităţilor culturale din fonduri naţionale şi UE prin programe comune de anvergură;
4. crearea unor şanse noi de schimburi culturale profesionale;
5. dezvoltarea legăturilor la nivel naţional şi internaţional ce implică activităţi culturale cu scop educational, social  sau de dezvoltare a turismului şi de protejare a mediului;
6. promovarea imaginii oraşelor de reşedinţă a partenerilor şi creşterea vizibilităţii acestora.

Între partenerii acestei convenţii de colaborare va exista, cu respectarea principiilor enunţate mai sus, deschidere şi bunăvoinţă pentru:
1. informarea şi promovarea reciprocă pe website-urile partenerilor a unor acţiuni, spectacole în premieră, festivaluri de teatru etc;
2. organizarea de turnee bilaterale şi de schimburi bilaterale, reciproc susţinute;
3. participarea unor personalităţi sau grupuri recomandate de parteneri la evenimente/festivaluri organizate de ceilalţi membri,  cu spectacole, workshopuri profesionale sau conferinţe pe teme cerute sau agreate de organizatori;
4. identificarea unor lucrări/ cărţi de specialitate ce ar urma sa fie traduse şi tipărite, in reciprocitate, de către partenerii interesaţi;
5. Propunerea, evaluarea şi organizarea în parteneriat a unor proiecte culturale ce pot fi ataşate unor  teme prioritare naţionale (educaţie, turism, mediu, problematică socială);
6. Identificarea în colaborare a surselor de finanţare a unor proiecte culturale pe axe prioritare finanţate de UE;
 
 

UNITER Sapte Seri Yorick Port.ro Zile si Nopti Bucuresti FM PRwave Woman2Woman Romania Libera Nemira Curierul National Teatral Ziarul Ring Radio Romania Cultural TVR 2 Ziarul Metropolis
Un proiect dezvoltat de
Superior Media