Conducere

View Larger Map

Adresa: Bd. Uverturii nr. 14, sector 6, Bucuresti

Cod fiscal: 4364640

Telefon: 021.430.50.69

Fax: 021.430.51.56

E-mail: officeATmasca.ro
Program de functionare administrativ: 09:00 -17:00

Persoane cu functii de conducere
Anca Dana FLOREA – Manager

Stefan LIVADARU – Director adjunct

Mihaela SPATARU – Sef birou financiar-contabil

Casa de bilete

Telefon: 0733.048.524/0733.048.516

021.430.50.55 / 021.430.50.69

Înscrie-te la newsletter-ul Masca

Program:

Luni-Miercuri: inchis

Joi : 10.00-16.00

Sambata -Duminica : 16.00 – 20.00

Cum ajungi la teatru:

Tramvai 41 – stația Lujerului

Autobuz 178 – stația Teatrul Masca

Metrou – stația Lujerului

2018

Teatrul Masca organizeaza procedura de achizitie servicii de paza si protectie prin “Cerere simplificata de oferte”.

Click pentru Documentatie , Formulare si

Model contract

Raportul procedurii de atribuire contract servicii paza

****

Teatrul Masca organizeaza procedura de achizitie servicii de paza si protectie prin “Cerere simplificata de oferte”.

Click pentru Documentatiesi Formulare

************************************

Programul anual de achizitii

Conform R.O.F. al Teatrului Masca, adoptat prin HCGMB 406/2016:

Art. 1: “Teatrul Masca, teatru de gest, pantomima si expresie corporala, este institutie publica de cultura de
interes local al Municipiului Bucuresti, persoana juridica de drept public, finantata din subventii de la bugetul local al Municipiului Bucuresti si din venituri proprii…”

Art. 5: “Teatrul Masca realizeaza venituri proprii programate din incasarile provenite din vanzarea biletelor de
spectacol si a caietelor program, din inchirierea temporara a unor spatii, din donatii si sponsorizari de la persoane
fizice sau juridice, din valorificari de bunuri (obiecte de inventar si mijloace fixe) care au fost scoase din functiune, din editarea si vanzarea de publicatii specifice, pe orice tip de suport, ca si din onorariile si comisioanele provenite din participari la festivaluri, schimburi culturale si parteneriate cu alte institutii de gen, dupa caz, cu respectarea dispozitiilor legale de speta”

Proiect buget 2017

Bilant contabil 2016

Buget 2016
Bilant contabil 2015
Buget rectificat 2015
Bilant contabil 2014

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor publice: Stefan Livadaru (Director adjunct)

Email: stefanATmascaPUNCTro

Tel: 021.430.50.69

Legea 544/2001 si Normele metodologice de aplicare

Model cerere informatii si reclamatie administrativa

Modalitati de contestare

Parteneri si colaboratori:

Un proiect dezvoltat de
Superior Media